Transgraniczne przemieszczanie odpadów w okresie epidemii COVID-19

W związku z rekomendacjami Komisji Europejskiej „Przemieszczanie odpadów w obrębie UE w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem” opracował tymczasowe zasady obowiązujące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Rekomendacje KE

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie obiegu dokumentacji i szczególnych procedur dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19