III Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP – materiały

Rzecznik MŚP zajął stanowisko w sprawie projektu ustawy antykryzysowej. Zostało ono skierowane do Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych. Do pisma dołączono także wnioski na temat przedmiotowej ustawy.

Pod zamieszczonymi niżej linkami znajdziecie Państwo:

1. Prezentację z wczorajszej wideokonferencji

2. Pismo Rzecznika MŚP do Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów poparło postulaty Rzecznika, wyrażając całkowitą aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań.