UWAGA! NOWE Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej

25.02.2020r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Ustaw