Informacje z posiedzeń komisji sejmowych

W ostatnich dniach odbyły się posiedzenia komisji sejmowych skupiające swoją uwagę na kwestiach związanych z bazą danych odpadowych BDO.

W trakcie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18.12.2019 dotyczącego rozpatrzenia informacji na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych głos zabrał Przedstawiciel Eko-Auto (20:16)

TRANSMISJA POSIEDZENIA Z 18.12.2019R.

Rozważana jest także propozycja prowadzenia ewidencji dwutorowo: w wersji papierowej i elektronicznej przez okres przejściowy 6 miesięcy.

Jest to postulat Stowarzyszenia EKO-AUTO zgłoszony podczas obrad Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.