Uwaga! WAŻNE!

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy mówiący o zmianie terminu wdrożenia znowelizowanej Ustawy o odpadach – 1) w art. 22 pkt 1 wyrazy „1 stycznia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2021r.”.
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=61