Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

We wtorek, 3 września 2019r. przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto: Adam Sołtys, Marcin Łomzik i Jakub Smakulski  wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w celu omówienia bieżących spraw związanych z prowadzeniem działalności w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy i wsparcia podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Sławomira Mazurka odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami.

Omówiono głównie zagadnienie obsługi Bazy Danych Odpadowych, zmian przepisów związanych z tzw. „ustawą pożarową” oraz problemów przedsiębiorców z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów.  Przedstawiono aktualne wykazy kosztów gospodarowania odpadami ponoszonych przez stacje demontażu pojazdów. Wskazano na  wypaczenia w systemie, które nie realizują nałożonych obowiązków na przedsiębiorców. 

Uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat prowadzenia ewidencji odpadów w systemie elektronicznym, który ma wejść do pełnego użytku po 1 stycznia 2020 roku. Podczas rozmowy Prezes Stowarzyszenia wskazał na ewentualne kolizje przesyłanych informacji oraz danych dotyczących mas wytwarzanych, przetwarzanych i transportowanych odpadów, które mogą powstać. Przedstawiciele Ministerstwa rozwiali wiele wątpliwości i zaproponowali pomoc organów odpowiedzialnych za nadzór nad systemem.

Na samym końcu spotkania poruszono zagadnienia szarej strefy w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Oprócz rozwiązań systemowych rozmawiano również nad konkretnymi działaniami służb odpowiedzialnych za kontrolę. Planowane uruchomienie kolejnych elementów Bazy Danych Odpadowych według założeń autorów ma jeszcze skuteczniej eliminować nieprawidłowości.

Członkowie Stowarzyszenia będą na bieżąco informowani o zakresie, jak i sposobie obsługi ewidencji odpadów.