Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów

Przypominamy, że 22 lutego 2019r. wchodzą w życie podstawowe zapisy dotyczące monitoringu wizyjnego zawarte w ustawie o odpadach (j.t. Dz. U. 2018 poz. 992). Do tego czasu należy dostosować monitoring miejsc magazynowania i składowania odpadów w tym zakresie.

Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy naszym Członkom pocztą elektroniczną.