Prace nad systemem ewidencji odpadów

Informujemy, że kończą się prace nad zmianą systemu ewidencji odpadów, który według założenia ma funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

System ewidencji odpadów prowadzony będzie w formie elektronicznej. Oznacza to duże zmiany dla stacji demontażu pojazdów oraz innych zakładów zbierania i przetwarzania odpadów.

System przewiduje również nałożenie obowiązków elektronicznej ewidencji na wytwarzających odpady. Do systemu BDO dostęp będą miały m. in. organy Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, ze względu na ułatwienie kontroli podczas transportu odpadów.

O szczegółach będziemy Państwa informować na najbliższych spotkaniach.

Podstawa prawna