Nowe projekty rozporządzeń do Ustawy o odpadach

W minionym czasie na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się nowe projekty strategicznych dla branży rozporządzeń.

Zachęcamy do zapoznania się:

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

projekt Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów