Spotkanie w Ministerstwie Środowiska w związku ze zmianami w Ustawie o odpadach

W dniu 16 października 2018 roku odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie, w którym z ramienia Ministerstwa brał udział zespół Departamentu Gospodarki Odpadami pod kierunkiem dyrektor Bogusławy Brzdąkiewicz, a ze strony Stowarzyszenia EKO-AUTO Prezes, Jakub Smakulski.

Podczas spotkania poruszono ważne dla stacji demontażu pojazdów zagadnienia dotyczące m. in. warunków magazynowania odpadów, zmian decyzji dla stacji demontażu pojazdów oraz systemu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów. Prezes Smakulski przedstawił realne problemy przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu związane z wdrażaniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia powstałych problemów oraz z chęcią wdrażania zmian w przepisach z uwzględnieniem głosu branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Poruszono również zagadnienia niezwiązane z ostatnimi zmianami przepisów, a utrudniające działalność stacji demontażu pojazdów. Zwrócono uwagę na kwestie skali i sposobów działania szarej strefy w branży.

***

W minionych dniach odbyło się spotkanie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.

Głównym powodem spotkania były branżowe niepokoje związane ze zmianami, które wprowadza nowelizacja Ustawy o odpadach oraz projekty rozporządzeń, bezpośrednio z niej wynikające.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.