Uwagi do projektu Rozporządzenia w sprawie w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń, Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów skierowało na drodze konsultacji publicznych uwagi branży recyklingu pojazdów do ww. rozporządzenia.