Konsultacje projektu rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W minionym tygodniu do siedziby Stowarzyszenia wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zajęcie stanowiska w zakresie projektu rozporządzenia w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru.

Projekt dostępny jest pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310506

Mając na uwadze dobro branży oraz naszych członkom wystosowaliśmy odpowiedź wraz z listą uwag dotyczących formularzy.

Będziemy Państwa informować o przebiegu dalszych prac nad projektem.