Propozycje zmian EKO-AUTO w przepisach związanych z funkcjonowaniem stacji demontażu

 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów, Pan Jakub Smakulski złożył w Ministerstwie Rozwoju propozycje zmian w zapisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 28.07.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zapisy ww. Rozporządzenia nie sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej. Proponowane zmiany dotyczą głównie zapisów dotyczących magazynowania elementów pochodzących z wymontowanych pojazdów i mają na celu obniżenie kosztów magazynowania, bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Przedstawione sugestie stanowią rezultat cieszących się ogromnym zainteresowaniem konferencji branżowych oraz regionalnych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO, podczas których osoby związane bezpośrednio z branżą recyklingu pojazdów mogą zabrać w głos w kwestiach funkcjonowania systemu oraz panujących przepisów.

O wszelkich postępach dot. zgłoszonych przez Stowarzyszenie wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco.