IV posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

 

30 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt „Polska Strefa Inwestycji”, omawiano zagadnienie bezpieczeństwa elektrycznego związanego z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi.

Dużą uwagę poświęcono tematyce emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Przedstawiono także zarys zbliżającej się IV Konferencji Motoryzacja Przemysł Nauka, która odbędzie się 7 grudnia w Warszawie.

Podsumowano dotychczasowy stan prac nad certyfikacją części motoryzacyjnych.