Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów

 

Sejm przyjął w piątek 27 października nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającą tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. Zmiany mają umożliwić firmom czasowe użytkowanie aut na drogach z wykorzystaniem profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Nie będzie to od nich wymagało każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty w organie rejestrującym.

Znowelizowana ustawa pozwoli skutecznie zmniejszyć obciążenia administracyjne, a jednocześnie będzie służyć legalnemu i bezpiecznemu użytkowaniu pojazdów. Projektowana ustawa pozwoli na wykonywanie jazd testowych pojazdami w ramach prowadzonej działalności przez podmioty zajmujące się dystrybucją, produkcją oraz badaniami pojazdów.

Profesjonalna rejestracja pojazdów dotyczy nie tylko nowych, ale także używanych pojazdów, w tym wcześniej zarejestrowanych lub sprowadzonych z zagranicy.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO  wspierało działania w tym zakresie, a jako organizacja proinnowacyjna, sprzyja nowym przepisom, które profesjonalizują rynek.

Źródło: www.samar.pl