Interpelacja w sprawie aktualnej liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym CEPiK

22 czerwca ukazała się odpowiedź na interpelację w sprawie aktualnej liczby pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców .

W odpowiedzi tej zawarto wyjaśnienie, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest podłączony do SI CEPiK. Jako podmiot uprawniony na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym może korzystać z nieodpłatnego pozyskiwania danych lub informacji zgromadzonych w SI CEPiK. Ponadto UFG przekazuje do CEPiK, jako podmiot do tego ustawowo zobowiązany, dane o zawartych polisach OC.

Tym samym zamieszczono wykaz następujących tabel:

  1. Tabela nr 1 Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce w podziale na rodzaje pojazdów
  2. Tabela nr 2 Pojazdy zarejestrowane w Polsce podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (polisa OC)
  3. Tabela nr 3 Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce w podziale na rodzaje pojazdów z aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (polisa OC)
  4. Tabela nr 4 Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce w podziale na rodzaje pojazdów z aktualnymi badaniami technicznymi
  5. Tabela nr 5 Liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce w podziale na rodzaje pojazdów bez aktualnych badań technicznych
  6. Tabela nr 6 Średni wiek pojazdów zarejestrowanych w Polsce w podziale na rodzaje pojazdów posiadających aktualną polisę OC i bez polisy OC
  7. Tabela nr 7 Średni wiek pojazdów zarejestrowanych w Polsce w podziale na rodzaje pojazdów posiadających
    ważne badania techniczne i bez badań technicznych.