Posiedzenie Komisji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 

W minioną środę, 24 maja odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Dotyczyło ono gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (stan obecny oraz perspektywy).

Prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski zajął stanowisko w imieniu stacji demontażu, które prowadzą działalność w zakresie zużytego sprzętu.

Prezes Smakulski zwrócił uwagę na potrzebę uproszczenia/ujednolicenia sprawozdawczości w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ponownie podkreślił też konieczność kontroli szarej strefy poprzez zwiększenie i wzmocnienie kadr organów inspekcji środowiska, które mają działać w kierunku jej zwalczania. Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy kontrolami przedsiębiorców, którzy działają legalnie, zgodnie z przepisami a tymi, którzy wychodzą poza granice prawa.

Pełna transmisja posiedzenia Komisji