Program Ogólnopolskiej Konferencji dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW ORAZ BRANŻY RECYKLINGU
„OSZCZĘDZAJ – PRZETWARZAJ – ZYSKAJ”

1 CZERWCA 2017
BROWAR LUBICZ, KRAKÓW

PROGRAM KONFERENCJI *
08:30 – 09:00   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, BUFET KAWOWY
09:00 – 09:10   UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
09:10 – 09:40   „Najnowsze zmiany prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji” Jakub Smakulski, Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO
09:40 – 10:10   „Prawne i techniczne aspekty gospodarki samochodami wycofanymi z eksploatacji” dr inż. Justyna Pyssa, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
10:10 – 10:40   „Instrumenty finansowe dla SDP oferowane przez NFOŚiGW” Katarzyna Marzantowicz, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10:40 – 11:10   „Wyzwania w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” dr inż. Mateusz Jakubiak, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr inż. Kamil Kasztalski
11:10 – 11:45  PRZERWA KAWOWA
11:45 – 12:00   Wystąpienie przedstawiciela firmy Ekolog Sp. z o.o.
12:00 – 12:30   „Sprzężenia synergiczne w projektowaniu, eksploatacji i demontażu pojazdów” dr hab. inż. Piotr Żach, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska
12:30 – 13:00   „Innowacyjny recykling opon” WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.
13:00 – 13:30   „Termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z rozbiórki wraków samochodowych, tworzenie paliw z udziałem tych odpadów” dr hab. inż. Danuta Król, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Sławomir Poskrobko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
13:30 – 14:30   PRZERWA OBIADOWA
14:30 – 14:45   Wystąpienie przedstawiciela firmy Unimetal Recycling Sp. z o.o.
14:45 – 15:15   „Badania Instytutu Metali Nieżelaznych nad przerobem materiałów pochodzących z odpadów wraków samochodowych” dr inż. Jerzy Kozłowski, Kierownik Pracowni Surowców Wtórnych, mgr Dariusz Lewandowski, Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice
15:15 – 15:45   „Branża motoryzacyjna. Podsumowanie 2016 roku, co dziś, a co nas czeka jutro”
Michał Wekiera, Executive Director, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
15:45 – 16:00   Wystąpienie przedstawiciela firmy FH SANTRADE
16:00 – 16:30   „Sytuacja prawna i gospodarcza motoryzacji w Polsce” Michał Wekiera, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
16:30 – 17:00   „Zagrożenia pożarowe na stacjach demontażu pojazdów” mgr inż. poż. Jacek Atłas
17:00 – 17:15  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
17:15 – 18:30   ZWIEDZANIE BROWARU LUBICZ WRAZ Z DEGUSTACJĄ
20:00 – 24:00  UROCZYSTA KOLACJA

* Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w programie

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI (pdf)