UWAGA! Nowe przepisy dot. drogowego przewozu towarów

 

Informujemy, że 18 kwietnia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zgodnie z art. 3 pkt.2. w/w ustawy podmiot dokonujący wysyłki towaru m.in. paliwa płynne oraz olej odpadowy w ilości przekraczającej 419 kg (czyli 500 litrów) zobowiązany jest do zarejestrowania się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych Krajowej Administracji Skarbowej: https://puesc.gov.pl.

Każdorazowo przed przekazaniem odpadu podlegającego rejestracji należy poprzez Platformę dokonać zgłoszenia.

Otrzymają Państwo wówczas indywidualny numer referencyjny, który należy podać  firmie dokonującej odbioru odpadów jeszcze przed przekazaniem odpadu.

Po 1 maja 2017 r. niespełnianie obowiązków wynikających z ustawy niesie ze sobą ryzyko nałożenia kar pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią:

ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

komunikatu Ministerstwa Finansów