Problemy branży recyklingu – artykuły nt. „szarej strefy”

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dot. funkcjonowania systemu recyklingu w Polsce wraz z obszernym komentarzem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, jako rezultat minionego wystąpienia Pana Prezesa podczas posiedzenia Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami.

W Polsce w recyklingu samochodów rządzi szara strefa – Portal Gospodarczy WNP.PL

Spada liczba legalnie demontowanych samochodów- Gazeta Wyborcza