Udział Stowarzyszenia EKO-AUTO pracach nowopowołanego Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Minister Rozwoju i Finansów zarządzeniem z dnia 22 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 29 listopada 2016 r. poz. 21 – kopia w załączeniu) powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

Zespół ten jest organem doradczym Ministra Rozwoju i Finansów.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu EKO-AUTO jako jedna z pierwszych organizacji reprezentujących interesy branży recyklingu została zaproszona do udziału w tych pracach.

Liczymy, że nasze doświadczenie i wiedza przyczynią się do wypracowania korzystnych rozwiązań dla problemów, z którymi boryka się rynek motoryzacyjny.

Zachęcamy do zgłaszania Państwa propozycji  zagadnień, które powinny zostać poruszone podczas tego posiedzenia. Propozycje prosimy przesyłać na adres biuro@ekoauto.org do 31.01.2017r.