10 MILIARDÓW ZŁOTYCH PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

n1

6 października Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował nową ofertę programową na lata 2015-2020. Na wyznaczone cele przeznaczono 10 miliardów złotych, z czego 3,7 mld będą stanowiły dotacje, a pozostałe 6,3 mld – niskooprocentowane pożyczki. Programem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów jest Program Priorytetowy 2.1. Racjonalne gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej NFOŚiGW.

Czytaj dalej10 MILIARDÓW ZŁOTYCH PRZEZNACZONYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

POLECAMY NAJNOWSZY NUMER MIESIĘCZNIKA RECYKLING…

newspapers-444450_1280…A W NIM ARTYKUŁ PREZESA EKO-AUTO

Prezes EKO-AUTO Jakub Smakulski w artykule dokonuje analizy najnowszego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, uwzględniając zmiany w systemie finansowania i propozycję dodatkowych obowiązków prowadzącego stację demontażu pojazdów.

Czytaj dalejPOLECAMY NAJNOWSZY NUMER MIESIĘCZNIKA RECYKLING…

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM „FORUM RECYKLINGU”

recykling logo_mtp

W dniach 14-16 października 2014r. w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Pawilonie 5 sektor B odbędzie się trzynasta edycja trwającego 3 dni cyklu seminariów, poświęconych recyklingowi odpadów. Zapraszamy na konferencję w imieniu jej organizatorów – redakcji miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Czytaj dalejZAPRASZAMY NA SEMINARIUM „FORUM RECYKLINGU”

PREZES EKO-AUTO JAKUB SMAKULSKI DLA INSTYTUTU BADAŃ RYNKU MOTORYZACYJNEGO

_DSC0059

 Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR!

W dziale Strefa Biznesu opublikowano stanowisko Prezesa EKO-AUTO Jakuba Smakulskiego w sprawie projektu zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W artykule poruszona została m.in. kwestia pominięcia działań mających na celu likwidację „szarej strefy”, a także usunięcia zapisu zobowiązującego ubezpieczycieli oraz właścicieli samochodów do oddania pojazdu do stacji demontażu w sytuacji orzeczenia szkody całkowitej.

Czytaj dalejPREZES EKO-AUTO JAKUB SMAKULSKI DLA INSTYTUTU BADAŃ RYNKU MOTORYZACYJNEGO

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA OPUBLIKOWAŁO SPRAWOZDANIE O POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowane zostało Sprawozdanie Rzeczpospolitej Polskiej na temat osiągniętych poziomów ponownego użycia i odzysku oraz ponownego użycia i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji za okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. Zgodnie z zamieszczonymi w dokumencie danymi, poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji osiągnięte w 2012r. wynosiły odpowiednio 92,8% i 90,4%.

Czytaj dalejMINISTERSTWO ŚRODOWISKA OPUBLIKOWAŁO SPRAWOZDANIE O POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

JUŻ ZA TYDZIEŃ W SWARZĘDZU ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW. EKO-AUTO TRADYCYJNIE WEŹMIE W NIEJ UDZIAŁ.

Na konferencji, która odbędzie się w czwartek 11.09. zostanie poruszonych wiele interesujących zagadnień. Przedstawienie jednego z tematów zostało powierzone Prezesowi EKO-AUTO Jakubowi Smakulskiemu, który omówi nowe założenia systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto poruszone będą tematy nowych pozwoleń na przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów oraz metod recyklingu tworzyw sztucznych. Specjalista Wielkopolskiego WIOŚ przedstawi zasady przeprowadzania kontroli w stacjach demontażu pojazdów.

Czytaj dalejKONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

AKTUALNE ZMIANY W PRAWIE

1408021993_Folders

5 września wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zapisy Rozporządzenia wiążą się z istotnymi zmianami dla prowadzących stacje demontażu pojazdów, których nie będzie dotyczył obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w sytuacji przetwarzania ponad 10 ton na dobę. Obowiązek ten będzie natomiast dotyczył prowadzących strzępiarki.

Czytaj dalejAKTUALNE ZMIANY W PRAWIE

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODNIOSŁO SIĘ DO ZALECEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW

1408022023_Diary

Ministerstwo Środowiska opublikowało pismo, w którym uwzględnione zostały zalecenia Prezesa Rady Ministrów, przedstawione podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br. Obrady dotyczyły projekty ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W piśmie poruszono m.in. kwestię organizacji spotkania dotyczącego egzekwowania obowiązku posiadania ubezpieczenia oraz informacji o wprowadzeniu systemu opłat depozytowych.

 

Czytaj dalejMINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODNIOSŁO SIĘ DO ZALECEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW