Kampania UFG „Sprawdź historię swojego OC”!

 

ufg_logoW Polsce jest ponad 21 milionów pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy wyliczaniu składki za nią – ubezpieczyciele sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG – historię ubezpieczenia danego kierowcy – jak i posiadacza pojazdu. W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych przez niego szkód i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań.
W zależności od tej historii – stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że dostęp do bazy może mieć każda osoba opłacająca składki OC. Dzięki temu kierowca może mieć dokładnie taką samą wiedzę jak ubezpieczyciel.

Dostęp do historii OC jest całkowicie bezpłatny 0 wystarczy jedynie wypełnić formularz na stronie internetowej.

Źródło: http://sprawdzoc.pl/

Dołącz do tysięcy świadomych kierowców i sprawdź historię swojego OC!

26 Posiedzenie Komisji Środowiska przy współudziale Stowarzyszenia EKO-AUTO

 

W dniu 5 lipca Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO Pan Jakub Smakulski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Środowiska Senatu RP jako reprezentant stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu odpadów.
Obecni podczas posiedzenia

Podczas posiedzenia Komisji poruszano kwestie gospodarki odpadami, a w szczególności zaawansowania prac nad krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami.

Założenia Krajowego planu gospodarki odpadami obejmują:

– wzmocnienie działań mających na celu poprawę świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) na temat właściwego postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

– cykliczne kontrole punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu oraz innych podmiotów związanych przepisami o odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

– monitoring nielegalnego przemieszczania się odpadów we współpracy z organami innych państw.

Z punktu widzenia branży szczególnie istotna jest propozycja wspierania stacji demontażu systemem zachęt w dostarczaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W swoim wystąpieniu Prezes Smakulski zwrócił uwagę senatorom, że branżę recyklingu, a szczególnie stacje demontażu bardzo ogranicza działalność szarej strefy. W niektórych rejonach jej działalność sięga 70% rynku. Prezes Smakulski poparł koncepcję Ministra Mazurka, że należy wzmocnić działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w sferze zwalczania szarej strefy.

Obecność Prezesa Smakulskiego na posiedzeniu stworzyła również cenną okazję do mniej formalnych rozmów m.in. na temat wypłacanych dopłat dla stacji demontażu wraz z prośbą o sprawne podpisywanie umów i szybkie przekazywanie środków dla SDP.

Krajowy plan gospodarki odpadami zostanie w ciągu najbliższych dni przyjęty przez Panią Premier.

Retransmisja 26 Komisji Środowiska

Zaopiniowanie projektu rozporządzenia w sprawie nadania inspektorom IOŚ uprawnień do nakładania grzywien

 

writing-1149962_640Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów czynnie uczestniczy
w kształtowaniu polskiego prawa branżowego.
Na zaproszenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Stowarzyszenie EKO-AUTO zostało włączone do procesu zaopiniowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Poniżej zamieszczamy link do treści projektu Rozporządzenia.

projekt rozporządzenia RM

Zachęcamy do przesyłania uwag oraz opinii na adres biuro@ekoauto.org, które zostaną przekazane zwrotnie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Powołanie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami

5 lipca br. podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP powołano Podkomisję stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami, w skład której weszło 11 osób.

Skład Podkomisji:

Brynkus Józef (Kukiz15)
Dziuk Barbara (PiS)
Golińska Małgorzata (PiS)
Gosiewski Jerzy (PiS)
Kubów Krzysztof (PiS)
Lieder Ewa (N)
Maciejewski Krzysztof (PiS)
Pasławska Urszula (PSL)
Piontkowski Dariusz (PiS)
Sonik Bogusław (PO)
Wilczyński Ryszard (PO)