Obowiązki importerów pojazdów

road-sign-464664_640Przypominamy, że podmioty dokonujące importu pojazdów są zobowiązane do rozliczenia obowiązku osiągnięcia odzysku i recyklingu oraz sprawozdawczości w zakresie sprowadzanych w pojazdach olejów, opon i akumulatorów.

Brak osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu obliguje podmiot do zapłaty tzw. opłaty produktowej. Obowiązuje również wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa.