Nowelizacja przepisów. „Będzie trudniej przejść badanie techniczne pojazdu”

Do Sejmu trafiła już nowelizacja ustawy, która zaostrza badania techniczne na stacjach kontroli pojazdów.
Diagności mówią o rewolucji, tyle że ta dla kierowców oznacza utrudnienia, a dla stacji poważne kłopoty.
Według ustawy kontrole na stacjach nie będą już zapowiadane. Do tego diagności za każdy błąd dostaną karę 2 tysiące złotych

Zgodnie z nowymi przepisami kontrolerzy będą losowo weryfikować pracę diagnostów nawet do trzech miesięcy po każdym badaniu.

W tej propozycji nowelizacji są też zmiany, które nie wzbudzają kontrowersji i kierowców zapewne ucieszą. Na przegląd będzie można przyjechać wcześniej, nie tracąc dni, które pozostały do terminowej kontroli stanu technicznego pojazdu.

Źródło: http://www.tvn24.pl

Głos Stowarzyszenia EKO-AUTO w sprawach Dyrektyw UE

W minionym tygodniu Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów zabrało głos w sprawie oceny i kontroli sprawności istniejących przepisów i polityk dla pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV).

Unijne przepisy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji mają sprawić, aby demontaż, ponowne użycie i recykling takich pojazdów odbywały się w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, a przemysł motoryzacyjny produkował nowe pojazdy niezawierające substancji niebezpiecznych i części nadawały się do ponownego użycia.

Celem oceny jest sprawdzenie, na ile skuteczne są przepisy UE i czy przynoszą oczekiwane korzyści środowisku, społeczeństwu i branży motoryzacyjnej.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów jako jedyna polska organizacja zabrało głos w imieniu branży recyklingu pojazdów.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska w związku ze zmianami w Ustawie o odpadach

W dniu 16 października 2018 roku odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie, w którym z ramienia Ministerstwa brał udział zespół Departamentu Gospodarki Odpadami pod kierunkiem dyrektor Bogusławy Brzdąkiewicz, a ze strony Stowarzyszenia EKO-AUTO Prezes, Jakub Smakulski.

Podczas spotkania poruszono ważne dla stacji demontażu pojazdów zagadnienia dotyczące m. in. warunków magazynowania odpadów, zmian decyzji dla stacji demontażu pojazdów oraz systemu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów. Prezes Smakulski przedstawił realne problemy przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu związane z wdrażaniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia powstałych problemów oraz z chęcią wdrażania zmian w przepisach z uwzględnieniem głosu branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Poruszono również zagadnienia niezwiązane z ostatnimi zmianami przepisów, a utrudniające działalność stacji demontażu pojazdów. Zwrócono uwagę na kwestie skali i sposobów działania szarej strefy w branży.

***

W minionych dniach odbyło się spotkanie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.

Głównym powodem spotkania były branżowe niepokoje związane ze zmianami, które wprowadza nowelizacja Ustawy o odpadach oraz projekty rozporządzeń, bezpośrednio z niej wynikające.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

10 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu Rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Jest on efektem silnego głosu branży, również Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Pełen przebieg procesu legislacyjnego możecie Państwo śledzić TUTAJ.

Projekt Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Poniżej zamieszczamy link do treści projektu Rozporządzenia.

projekt rozporządzenia MŚ

Zachęcamy do przesyłania uwag oraz opinii na adres biuro@ekoauto.org, które w ramach konsultacji publicznych zostaną przekazane zwrotnie do Ministerstwa Środowiska.

Relacja ze spotkania informacyjnego dla stacji demontażu pojazdów

Blisko stu przedstawicieli stacji demontażu pojazdów pojawiło się 5 września 2018 roku w Parku Naukowo Technicznym w Poznaniu, aby zapoznać się ze zmianami jakie czekają branżę odpadową w najbliższym czasie.

Stowarzyszenie EKO-AUTO jako pierwsze przedstawiło prowadzącym stacje demontażu  szczegółowe zagadnienia związane ze zmianami w ustawie o odpadach i poszerzonym zakresem kontroli inspekcji ochrony środowiska.

Podczas spotkania dokonano analizy zmian wymagań dla SDP i wskazano praktyczne rozwiązania w zakresie wykonania dokumentacji oraz zmian posiadanych decyzji. Podkreślono, że jest bardzo mało czasu na wdrożenie zmian.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się przedstawienie proponowanej treści rozporządzeń, które są bezpośrednio związane ze nowelizowaną ustawą. Stowarzyszenie EKO-AUTO na bieżąco kontroluje sytuacje w zakresie uzgadniania zapisów rozporządzeń i podejmuje działania, aby zminimalizować skutki wprowadzanych zmian dla branży recyklingu.

Jednym z punktów programu była również prelekcja związana z koniecznością sporządzania operatów przeciwpożarowych.

Nowelizacja Ustawy o odpadach opublikowana!

21 sierpnia opublikowana została Ustawa  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Pojawiają się w niej zapisy dot. okresu magazynowania odpadów, monitoringu wizyjnego, uzyskiwania zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów, masy zbieranych odpadów oraz wielu innych kwestii, które zostaną poruszone na organizowanym przez Stowarzyszenie spotkaniu informacyjnym. Więcej informacji tutaj.

Ma ono służyć jak najlepszemu przygotowaniu stacji demontażu pojazdów na zmiany, które wkrótce wejdą w życie.

Pełna treść Ustawy