KONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

JUŻ ZA TYDZIEŃ W SWARZĘDZU ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW. EKO-AUTO TRADYCYJNIE WEŹMIE W NIEJ UDZIAŁ.

Na konferencji, która odbędzie się w czwartek 11.09. zostanie poruszonych wiele interesujących zagadnień. Przedstawienie jednego z tematów zostało powierzone Prezesowi EKO-AUTO Jakubowi Smakulskiemu, który omówi nowe założenia systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ponadto poruszone będą tematy nowych pozwoleń na przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów oraz metod recyklingu tworzyw sztucznych. Specjalista Wielkopolskiego WIOŚ przedstawi zasady przeprowadzania kontroli w stacjach demontażu pojazdów.

Czytaj dalejKONFERENCJA SZKOLENIOWA DLA PROWADZĄCYCH STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW

AKTUALNE ZMIANY W PRAWIE

1408021993_Folders

5 września wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zapisy Rozporządzenia wiążą się z istotnymi zmianami dla prowadzących stacje demontażu pojazdów, których nie będzie dotyczył obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w sytuacji przetwarzania ponad 10 ton na dobę. Obowiązek ten będzie natomiast dotyczył prowadzących strzępiarki.

Czytaj dalejAKTUALNE ZMIANY W PRAWIE

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODNIOSŁO SIĘ DO ZALECEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW

1408022023_Diary

Ministerstwo Środowiska opublikowało pismo, w którym uwzględnione zostały zalecenia Prezesa Rady Ministrów, przedstawione podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 12 sierpnia br. Obrady dotyczyły projekty ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W piśmie poruszono m.in. kwestię organizacji spotkania dotyczącego egzekwowania obowiązku posiadania ubezpieczenia oraz informacji o wprowadzeniu systemu opłat depozytowych.

 

Czytaj dalejMINISTERSTWO ŚRODOWISKA ODNIOSŁO SIĘ DO ZALECEŃ PREZESA RADY MINISTRÓW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EKO-AUTO

Szanowni Państwo,

24 czerwca 2014r. (wtorek) serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO. Odbędzie się ono w Poznaniu, w sali konferencyjnej kompleksu biurowego Delta. Zgromadzenie rozpoczniemy około godziny 13.00. Program Zebrania przewiduje m.in. wybór władz Stowarzyszenia.

Czytaj dalejWALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EKO-AUTO