Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody”

 

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu na adres biuro@ekoauto.org.

Wszelkie uwagi zostaną przez nas przekazane do Ministerstwa Środowiska.

Pełna treść projektu wraz z uzasadnieniem

Zapisz się już dziś na Konferencję dla stacji demontażu pojazdów „FACHOWCY-FACHOWCOM”

 

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że rozpoczęły się już zapisy na Ogólnopolską Konferencję dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Fachowcy – Fachowcom”, która odbędzie się dnia 18 stycznia 2018 w Hotelu Magellan Spa&Business w miejscowości Bronisławów k. Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączamy formularz, który wypełniony prosimy przesyłać skanem na adres biuro@ekoauto.org lub faxem na nr 61 877 0605.

Formularz zgłoszeniowy

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel 533 666 815 lub adresem e-mail biuro@ekoauto.org

Od 13.11.2017 przeglądy na nowych zasadach

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ruchu drogowym, zakładającą przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji pojazdów. Ustawa zmienia również przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów dopuszczanych do ruchu.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 13 listopada 2017 roku i od tego dnia za badanie techniczne pojazdu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje i zwiększa zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdzie trafiać będę również informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym o zabezpieczeniach majątkowych oraz o jego zajęciu przez organy egzekucyjne. Informacje te są szczególnie istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów używanych.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, do CEP trafiać będą również dane o szkodach istotnych powstałych podczas wypadku. Do przekazywania tych dany zobowiązane będą zakłady ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Źródło: polskiautohandel.pl

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów

 

Sejm przyjął w piątek 27 października nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadzającą tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów. Zmiany mają umożliwić firmom czasowe użytkowanie aut na drogach z wykorzystaniem profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Nie będzie to od nich wymagało każdorazowej czasowej rejestracji pojazdu i wizyty w organie rejestrującym.

Znowelizowana ustawa pozwoli skutecznie zmniejszyć obciążenia administracyjne, a jednocześnie będzie służyć legalnemu i bezpiecznemu użytkowaniu pojazdów. Projektowana ustawa pozwoli na wykonywanie jazd testowych pojazdami w ramach prowadzonej działalności przez podmioty zajmujące się dystrybucją, produkcją oraz badaniami pojazdów.

Profesjonalna rejestracja pojazdów dotyczy nie tylko nowych, ale także używanych pojazdów, w tym wcześniej zarejestrowanych lub sprowadzonych z zagranicy.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO  wspierało działania w tym zakresie, a jako organizacja proinnowacyjna, sprzyja nowym przepisom, które profesjonalizują rynek.

Źródło: www.samar.pl