Partnerstwo Miasta Krakowa nad Ogólnopolską Konferencją „Oszczędzaj-Przetwarzaj-Zyskaj”

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Prezydent Jacek Majchrowski z zainteresowaniem przyjął informację o Ogólnopolskiej Konferencji dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj” która odbędzie się 1 czerwca w Krakowie i z chęcią wsparł inicjatywę poprzez Partnerstwo Miasta Krakowa.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziały w tym podniosłym wydarzeniu!

1 czerwca 2017, Kraków, Browar Lubicz

 

 

UWAGA! Nowe przepisy dot. drogowego przewozu towarów

 

Informujemy, że 18 kwietnia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zgodnie z art. 3 pkt.2. w/w ustawy podmiot dokonujący wysyłki towaru m.in. paliwa płynne oraz olej odpadowy w ilości przekraczającej 419 kg (czyli 500 litrów) zobowiązany jest do zarejestrowania się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych Krajowej Administracji Skarbowej: https://puesc.gov.pl.

Każdorazowo przed przekazaniem odpadu podlegającego rejestracji należy poprzez Platformę dokonać zgłoszenia.

Otrzymają Państwo wówczas indywidualny numer referencyjny, który należy podać  firmie dokonującej odbioru odpadów jeszcze przed przekazaniem odpadu.

Po 1 maja 2017 r. niespełnianie obowiązków wynikających z ustawy niesie ze sobą ryzyko nałożenia kar pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią:

ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

komunikatu Ministerstwa Finansów

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego nad Konferencją „Oszczędzaj–Przetwarzaj–Zyskaj”

Mamy zaszczyt poinformować, iż organizowana przez Stowarzyszenie EKO-AUTO Ogólnopolska Konferencja dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyclingu została objęta Honorowym Patronatem Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wskazuje to niewątpliwie na rangę oraz słuszność nadchodzącego wydarzenia, jak również doskonałą okazję do wymiany informacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym spotkaniu!

Wzrosną opłaty za przeglądy aut – Rząd zmodyfikował projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Rząd zmodyfikował projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przewidujący reformę systemu badań technicznych pojazdów. Polega ona na wprowadzeniu trzeciego rodzaju stacji kontroli pojazdów (SKP) i przekazaniu nadzoru nad wszystkimi ze starostw Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Oprócz stacji podstawowych i okręgowych, prowadzonych przez podmioty komercyjne, mają powstać też Centra Badawcze TDT. Tych specjalistycznych ośrodków ma być jedynie 16.

Kierowca, który spóźni się z badaniem technicznym pojazdu, nie będzie musiał jechać do „państwowej” SKP, ale za badanie zapłaci podwójnie. Opłaty za diagnostykę zostaną podniesione i będą rosły co roku wraz z inflacją.

Posiedzenia Komisji Sejmowych związane z działalnością stacji demontażu

 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO brał w miniony czwartek udział w posiedzeniach komisji sejmowych, które  swoją tematyką związane były z działalnością stacji demontażu pojazdów oraz szeroko pojętej branży recyklingu.

Poniżej zamieszczamy brief komisji.

Posiedzenie Komisji Finansów dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym sprzedaży samochodów
Posiedzenie komisji dotyczyło m. in. zagadnień związanych ze zmianą podatku akcyzowego do sprowadzanych pojazdów. Podczas dyskusji zwrócono na kilka zagadnień związanych z podstawą naliczania podatku akcyzowego. Senator Peczkis zwrócił uwagę na fakt, że obecnie deklarowana wartość sprowadzanego pojazdu np. z Niemiec jest często zaniżana, ponieważ w Niemczech nie ma obowiązku deklarowania ceny sprzedaży samochodu. Posłanka Masłowska zwróciła uwagę na konieczność uwzględniania zagadnień szkodliwości pojazdów na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji spalin. Przedstawiciel Ministra Finansów sekretarz stanu  – Wiesław Janczyk przyznał rację, że warto przeanalizować sens wyższej stawki akcyzowej dla sprowadzanych pojazdów o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Posłanka Krystyna Skowrońska zwróciła uwagę na fakt, że nadal nie wiadomo kto będzie wnioskodawcą nowego projektu ustawy o zmianie stawek akcyzowych. Czy będzie to projekt Rządowy czy projekt poselski? Prezes Smakulski podczas dyskusji zwrócił uwagę na konieczność wykluczenia z dyskusji kilku mitów związanych z używanymi samochodami. Podkreślił również fakt, że spora część sprowadzanych pojazdów trafia do szarej strefy, a nie do legalnie działających stacji demontażu pojazdów, zwłaszcza mając na uwadze ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli, która zarzuca prowadzącym stacje kontroli pojazdów, że diagności dopuszczają do ruchu samochody z poważnymi wadami zagrażającymi bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami na temat gospodarki zużytymi oponami (rozwiązania prawne, możliwości, trudności – stan obecny i perspektywy)

W tym samym dniu Prezes Smakulski wziął udział w posiedzeniu podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, która skupiała swoje obrady na rynku odpadów z opon samochodowych. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na fakt napływu do Polski zużytych opon z zagranicy bez dodatkowych pozwoleń w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek wskazał, że nie ma możliwości prawnej, aby powstrzymać napływ tego rodzaju odpadów, ponieważ mogą być one sprowadzane na podstawie tzw. „zielonej listy”. Jeden z Posłów zaproponował, aby legalnie działające zakłady przetwarzania były w szczególny sposób oznakowane, aby obywatele mieli jasny przekaz, który zakład działa legalnie, a który nielegalnie. Zwracamy uwagę, że taki postulat odnośnie stacji demontażu pojazdów wielokrotnie przytaczał Prezes Smakulski. Wiceminister Sławomir Mazurek stwierdził, że są to zagadnienia, które warto rozważyć. Przedstawiciel Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Dyrektor Generalny Piotr Sarnecki zwrócił się z apelem o lepsze uszczelnienie systemu i zintensyfikowanie kontroli podmiotów działających nielegalnie. Prezes Smakulski podkreślał, że sytuacja rynku zużytych opon i odpadów z nich powstałych jest obecnie niekorzystna dla stacji demontażu pojazdów. Na rynku znajduje się za dużo surowca i zakłady odbierające odpady wykorzystują sytuację do podwyższania stawek za odbiór. Dyrektor Sarnecki zwrócił uwagę, że wzrost ceny odbioru spowodowany jest faktem spadku ceny granulatu wytworzonego z przetwarzanych opon i stąd konieczność pokrycia kosztów. Jest to kolejny przykład, że koszty zagospodarowania opon zmuszona będzie ponosić stacja demontażu pojazdów i nie pomogą w tym jednorazowe akcje darmowego odbioru opon, które nie rozwiązują problemu systemowo. Spotkanie Podkomisji zakończyło się postulatem spotkania przedstawicieli branży w celu szczegółowego omówienia ewentualnych zmian w przepisach.

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nt. spełnienia przez Polskę warunków umożliwiających uruchomienie środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej w gospodarce odpadami

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Prezes Smakulski monitorował sytuację w aspekcie pozyskiwania dotacji na inwestycje w gospodarkę odpadami, a szczególnie odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ogólnopolska Konferencja dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Branży Recyklingu „Oszczędzaj–Przetwarzaj–Zyskaj”

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz Branży Recyklingu, która odbędzie się dnia 1 czerwca 2017 r. na terenie Browaru Lubicz w samym sercu Krakowa.

Konferencje Stowarzyszenia EKO-AUTO weszły na stałe do kalendarza wydarzeń, organizowanych od wielu lat na terenie całego kraju, corocznych spotkań naukowo–technicznych, poświęconych najnowszym zagadnieniom i osiągnięciom w zakresie recyklingu pojazdów. Celem tych wydarzeń jest nawiązanie oraz poszerzenie współpracy między przedstawicielami świata nauki, instytucji oraz przedsiębiorcami.

O problemach branży recyklingu i sposobach ich rozwiązywania dyskutować będziemy w gronie najlepszych specjalistów ze sfery nauki i praktyki. Dzięki tematowi przewodniemu „Oszczędzaj–Przetwarzaj–Zyskaj”, będzie to również wyśmienita okazja do wymiany doświadczeń wszystkich środowisk uczestniczących w wydarzeniu, jak również przyczynienie się do dalszej edukacji ekologicznej branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Browar Lubicz – unikatowe miejsce, gdzie organizowana jest tegoroczna konferencja, dzięki swojej niepowtarzalnej atmosferze, wyjątkowemu klimatowi panującemu we wnętrzach, jak również  niezwykłym piwnicom gdzie czuć zapach słodu i świeżo warzonego piwa, stanowi niewątpliwą atrakcję.

Na zakończenie Konferencji zapraszamy do Restauracji Browarna, serwującej najwyśmienitszą kuchnię tradycyjną, opartą na lokalnych produktach.

Zaproszenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA_1 CZERWCA_2017_KRAKÓW

Szczegółowe informacje pod nr tel. 535 693 773 oraz biuro@ekoauto.org.

 

Ukazał się raport NIK dot. dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego

 

„Po Polsce jeżdżą setki tysięcy pojazdów, które nie powinny być dopuszczone do ruchu. Tak zły jest ich stan techniczny. A to dramatycznie obniża bezpieczeństwo na naszych drogach” – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli w raporcie „O wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego”.

W dużej mierze jest to konsekwencja słabego nadzoru starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i zatrudnionymi w nich diagnostami, wynikająca z rozproszenia i przerzucenia przed 18 laty odpowiedzialności za prawidłowość badań technicznych z wojewodów na starostów (obecnie 380). W 2014 r. złagodzono warunki dostępu do zawodu diagnosty. Teraz może być nim praktycznie każdy.

NIK zbadała w jaki sposób dopuszczane są pojazdy do ruchu drogowego na terenie 21 powiatów. Do udziału w kontroli zaproszono Transportowy Dozór Techniczny. Na terenie skontrolowanych powiatów funkcjonowało 245 stacji kontroli pojazdów, w których badania wykonywało 716 diagnostów. Organy kontroli ruchu drogowego zatrzymały w latach 2010-2016 ponad 114 tys. dowodów rejestracyjnych i przesłały do skontrolowanych starostów.

Niemal wszystkie starostwa (19 z 21 skontrolowanych) nie przeprowadzały obowiązkowych, corocznych kontroli stacji kontroli pojazdów, bądź przeprowadzały je po terminie. W ich trakcie bada się wówczas prawidłowość przeprowadzania badań przez diagnostów, warunki lokalowe i wyposażenie stacji oraz prawidłowość dokumentowania przebiegu badań. W konsekwencji wydłużał się okres, w którym działalność SKP pozostawała poza nadzorem. Trzy starostwa w latach 2014-2015 nie przeprowadziły okresowej, corocznej kontroli we wszystkich nadzorowanych stacjach. W rezultacie niektóre stacje diagnostyczne funkcjonowały poza kontrolą nawet przez kilkanaście lat. W pozostałych 16 starostwach termin obowiązkowych kontroli SKP był przekraczany nawet o 7 miesięcy.

Uwagi i wnioski

Konieczne jest wprowadzenie zmian obowiązujących uregulowań prawnych, które stanowią podstawę funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów. Zdaniem Izby szczególnie istotnym dla zapewnienia wymaganego poziomu jakości badań jest wdrożenie następujących regulacji:

-wprowadzenia rozwiązania prawnego stanowiącego podstawę utworzenia i funkcjonowania organu nadzorującego i koordynującego działania starostów z zakresu objętego kontrolą, przy czym organ ten byłby odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad systemem badań technicznych;

-obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę dokumentów poświadczających niekaralność zatrudnianych diagnostów, w przypadku występowania z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej, a także w każdym przypadku zatrudnienia nowych diagnostów.  O wprowadzenie takiej regulacji Izba wnioskowała już w 2009 r.;

-przeprowadzania przez starostów okresowych analiz dotyczących zatrzymanych i przesłanych im dowodów rejestracyjnych. W naszej ocenie powinno to istotnie ułatwić im planowanie kontroli, w tym typowanie stacji nierzetelnych, w których sposób przeprowadzania badań przez diagnostów powinien być poddany szczególnej ocenie;

-jednoznacznego i ujednoliconego określenia wymagań w zakresie m.in. szczegółowego dokumentowania przebiegu kontroli w SKP oraz jej wyników;

-uzupełnienia stosownego przepisu Prawa o ruchu drogowym dotyczącego sytuacji skutkujących zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu o przypadki, kiedy zły stan techniczny został stwierdzony podczas rutynowej kontroli drogowej, a nie w następstwie kolizji drogowej. To jednoznaczne wyodrębnienie pozwoli starostom na powiązanie tych przypadków z określonymi SKP i diagnostami, zwłaszcza w sytuacji, gdy pojazd został poddany badaniom technicznym w relatywnie krótkim okresie czasu przed zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego;

-rozszerzenia i/lub zaostrzenia katalogu sankcji wobec właścicieli pojazdów, którzy użytkują je bez ważnych badań technicznych

-utworzenia centralnego rejestru diagnostów oraz określenia organu odpowiedzialnego za jego prowadzenie i aktualizację, co naszym zdaniem powinno m.in. zapobiec możliwości wykonywania czynności diagnosty przez osoby, wobec których orzeczono w trybie administracyjnym lub karnym ograniczenia w wykonywaniu tego zawodu;

-rozszerzenia obowiązku kontroli i kalibracji urządzeń kontrolno-pomiarowych na pozostałe urządzenia służące do badania i oceny stanu technicznego pojazdów, nie podlegające tej procedurze.

-przywrócenia obowiązku szkoleń okresowych dla diagnostów. Wnioskując o pilne uregulowanie tej problematyki, wskazujemy przy tym, czego nie przewiduje przesłany do konsultacji projekt, na konieczność rozważenia, czy uprawnienia diagnosty powinny być wydawane bezterminowo. Uzyskanie przedłużenia uprawnień byłoby uzależnione od spełnienia warunków dotyczących szkoleń uzupełniających, a także zdania odpowiednich egzaminów, tak jak to ma np. miejsce w przypadku dostępu do zawodu doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

-doposażenie wszystkich 16 jednostek inspekcji transportu drogowego w mobilne SKP. Obecnie tylko dwie dysponują takim sprzętem, który pozwala na zdecydowane zwiększenie skuteczności kontroli (wykrywalność usterek wzrasta do nawet 80 proc.). Przy czym dopiero wówczas możliwe jest wykrycie usterek w najistotniejszych układach pojazdu, np. nieskutecznych hamulców, niesprawnych amortyzatorów, niedopuszczalnych luzów w układzie kierowniczym i zawieszenia

-zapewnienie, poprzez zmianę metodologii raportowania, kompletnych i wiarygodnych danych o faktycznych przyczynach zdarzeń drogowych. Aktualnie, w oficjalnych raportach, wpływ stanu technicznego pojazdu na wypadek jest marginalizowany co dalece odbiega od informacji w tym zakresie podawanych przez inne kraje UE.

Na łamach Gazety Wyborczej ukazał się również artykuł komentujący najnowsze doniesienia.

Pełna treść artykułu.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów od wielu lat walczy, by pojazdy niespełniające wymogów technicznych trafiały do stacji demontażu pojazdów zamiast na polskie drogi.