Czy przepisy dotyczące udostępnienia danych zawartych w CEPIK się zmienią?

 

Znalezione obrazy dla zapytania cepik

Jest planowana zmiana przepisów odnośnie udostępnienia danych zawartych w CEPIK.
Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO już od kilku lat postulowało o takie rozwiązania.
Po ostatnich konsultacjach oczekujemy zmiany przepisów. Mamy nadzieję, że uzyskanie dostępu do danych umożliwi Głównemu Inspektorowi Ochrony środowiska skuteczniejszą walkę z szarą strefą w branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Sprawozdanie o rządowym projekcie zmian

Projekt zmian ustawy o CEPIK

Ważne – terminy składania sprawozdań za rok 2016!

Marzec to czas, kiedy właściciele stacji demontażu pojazdów są zobowiązani składać do właściwych urzędów stosowne sprawozdania.

Przypominamy zatem, że w dniu 15 marca upływa termin złożenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz rocznego sprawozdania należy również złożyć Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zbiorcze zestawienie składamy do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Stacje Demontażu Pojazdów wprowadzające na rynek produkty oraz produkty w opakowaniach są zobowiązane złożyć sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

31 marca 2017 upływa termin składania sprawozdań o gospodarczym korzystaniu ze środowiska, a 15 marca 2017 sprawozdań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Wykłady dot. branży recyklingu pojazdów podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

 

W dniach 1-2 marca br. odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH 2017.

Podczas Konferencji organizowanej w drugim dniu targów, Prezes Stowarzyszenia Pan Jakub Smakulski przedstawił działalność Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO oraz przybliżył słuchaczom następującą tematykę:

Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji

Pojazdy niczyje – fundusze dla gmin na usunięcie wraków

Porzucone auta – czyja własność, czyj problem?

Prezentowanie ww. zagadnień podczas Międzynarodowych Targów EKOTECH traktujemy jako możliwość propagowania w szerokim gronie profesjonalistów i praktyków z branży ochrony środowiska działalności Stowarzyszenia oraz problemów nękających stacje demontażu pojazdów.