SUKCESY EKO-AUTO W WALCE Z SZARĄ STREFĄ

 

Jednym z wielu celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO jest walka z szarą strefą.

Na bieżąco reagujemy na Państwa zgłoszenia i podejmujemy stosowne interwencje.

W ostatnim czasie zostaliśmy poinformowani, że dzięki naszym wspólnym staraniom zostały zlikwidowane kolejne punkty szarej strefy i wszczęto postępowania administracyjne.

Pamiętajmy!

Zdecydowana większość wycofanych z eksploatacji pojazdów w Polsce, demontowana jest nielegalnie.
Szara strefa dominuje nad stacjami demontażu pojazdów.

Anonimowe zgłoszenie punktów świadczących nielegalne usługi, umożliwi nam podjęcie walki z tym procederem.

Podanie adresu i przesłanie zdjęcia znacznie ułatwi nam to zadanie.

Jeśli posiadacie Państwo informacje o niezgodnej z prawem kasacji pojazdów, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na biuro@ekoauto.org.

Sprawozdanie z posiedzenia Podkomisji Stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami

 

W dniu 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Całe spotkanie poświęcone było problemowi pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do posiedzenia poświęconego wyłacznie problemom stacji demontażu pojazdów doszło m. in. dzięki staraniom prezesa Jakuba Smakulskiego, który podkreślał, że sytuacja na rynku wymaga interwencji posłów. W posiedzeniu brały udział trzy główne organizacje reprezentujące przedsiębiorców zajmujących się demontażem pojazdów.

Przewodniczący podkomisji poseł Dariusz Piontkowski poprosił prezesa Smakulskiego o przedstawienie głównych zagadnień i aktualnych danych na temat branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W prezentacji przygotowanej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO prezes poruszył najważniejsze sprawy dla branży. Zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące spadku ilości przyjmowanych na stacje demontażu samochodów i utrudnionego dostępu do rynku poprzez likwidację dopłat. Prezes Smakulski przedstawił rzetelne dane statystyczne pochodzące z monitoringu rynku stacji demontażu, które wskazywały na niekorzystne trendy.

W prezentacji podkreślono również fakt ponoszenia przez stacje demontażu kosztów gospodarowania odpadami. Udowodniono na podstawie danych statystycznych, badań naukowych oraz danych pozyskanych bezpośrednio od stacji demontażu, że koszty gospodarowania odpadami występują niezależnie od metody demontażu. Obecnie sytuacja rynkowa uniemożliwia pełne odzyskanie kosztów gospodarowania odpadami, pomimo ich znacznego udziału w bilansie przedsiębiorstw. Prezes Smakulski podkreślił, że ceny za zagospodarowanie odpadu wynoszą od kilkuset do nawet 2000 zł za jedną tonę.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Stowarzyszenie EKO-AUTO był szara strefa. Posłowie żywo zainteresowali się tym zjawiskiem.

Prezes FORS zaznaczył wielokrotnie, że postulaty Stowarzyszenia EKO-AUTO są zbieżne z postulatami jego organizacji. Prezentacja prezesa FORS w głównej mierze powielała poruszone wcześniej najważniejsze postulaty. Do kwestii wprowadzenia systemu zachęt finansowych w celu zwiększenia napływu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, prezes FORS odniósł się sceptycznie. Nie została wyjaśniona kwestia czy było to stanowisko prezesa czy całego stowarzyszenia. Prezes Smakulski zwróci się z wyjaśnieniem tego na piśmie.

Prezes Recyklerów Polskich p. Wilk podkreślił konieczność zwiększenia zaangażowania wprowadzających pojazdy, jak i producentów pojazdów w system ich demontażu. W swoim przemówieniu nawiązał do wymogów Dyrektywy 2000/53/WE, która nakłada taki obowiązek.

Członkowie komisji przedstawili również swoje postulaty i swój pogląd na kwestię demontażu pojazdów i przepisów związanych z motoryzacją w Polsce.

Poseł Wilczyński zaproponował powołanie międzyresortowego zespołu zajmującego się sprawami pojazdów.

Poseł Byrkus podkreślił, że szara strefa narusza przede wszystkim interesy państwa. Zaproponował również określenie jakie zmiany przepisów i na jakim poziomie (ustaw czy rozporządzeń) należy dokonać.

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji poparł pomysł przedstawiany wcześniej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO, aby stacje demontażu miały dostęp do danych z CEPIK-u. Wstępne założenia przewidują wdrożenie po 2018 roku.

W licznych rozmowach kuluarowych przeprowadzonych z posłami reprezentującymi różne ugrupowania podkreślano bardzo wysoką wartość merytoryczną przedstawionej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO prezentacji. Zainteresowani posłowie wyrazili chęć współpracy w zakresie uregulowania najważniejszych i najbardziej trapiących branże zagadnień. Zaraz po posiedzeniu podkomisji prezes Smakulski zadeklarował pomoc przy opracowywaniu danych i przygotowywaniu pism do odpowiednich instytucji. Wyniki tej pracy zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

Pełna relacja z posiedzenia

Problemy branży recyklingu – artykuły nt. „szarej strefy”

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dot. funkcjonowania systemu recyklingu w Polsce wraz z obszernym komentarzem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, jako rezultat minionego wystąpienia Pana Prezesa podczas posiedzenia Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami.

W Polsce w recyklingu samochodów rządzi szara strefa – Portal Gospodarczy WNP.PL

Spada liczba legalnie demontowanych samochodów- Gazeta Wyborcza

Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

 

Jak już wcześniej wspominaliśmy, Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO zostało zaproszone do udziału w inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, które miało miejsce 2 lutego w Ministerstwie Rozwoju.

Podczas spotkania omówiono zadania, które stoją przed Zespołem. Stowarzyszenie zaproponowało trzy główne tematy:

1. Działania ograniczające „szarą strefę” w motoryzacji.

2. Ubezpieczenia komunikacyjne i związane z tym zagadnienie tzw. szkody całkowitej.

3. CEPIK – funkcjonowanie, dostęp do informacji dla stacji demontażu, zagadnienia zw. z własnością pojazdu i wykrywanie nadużyć przy przerejestrowaniu pojazdu.

Zaprezentowano również stan przemysłu i rynku motoryzacyjnego na koniec 2016 r. (produkcja, rejestracje nowych i używanych samochodów, inwestycje, eksport i B+R), podsumowano projekt INNOMOTO. Poruszono także zagadnienia dot. elektromobilności i Projektu flagowego „e-Bus”.