Konsultacje nt. Dyrektywy ELV

Bez tytułu

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad zmianą zasad recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Badane są sposoby implementacji zapisów Dyrektywy 2000/53/WE w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Podczas konsultacji Prezes  Stowarzyszenia Eko-Auto  Jakub Smakulski przedłożył w imieniu branży propozycje kierunków zmian w Dyrektywie. Podczas prac zwrócono szczególną uwagę na wprowadzenie systemu  zachęt finansowych dla ostatnich posiadaczy pojazdów, którzy oddają samochód do licencjonowanej stacji demontażu pojazdów.  Szczególny nacisk kładziono na pojazdy w wieku 10 i 14 lat.

Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO Jakub Smakulski podkreślił również, że należy wzmocnić system kontroli przepływu pojazdów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji, które stanowią źródło nielegalnego demontażu w krajach Unii Europejskiej, a szczególnie w Polsce.  Zaznaczył, że powinno się unikać eksportu pojazdów wycofanych z eksploatacji poza obszar Unii Europejskiej i skupić się na koncepcji zagospodarowania pojazdów w krajach członkowskich.

Podczas konsultacji zwrócono uwagę na sposób raportowania władz odpowiedzialnych za gospodarkę pojazdów wycofanych z eksploatacji (w Polsce jest to Ministerstwo Środowiska). Prezes Smakulski przedstawił postulat zmian w Decyzji Komisji z dnia 1 kwietnia 2005 r. określającej szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji odnośnie odpadów przetwarzanych przez strzępiarki, aby zaliczyć w 100% masę odpadów do procesu odzysku. Problem był wielokrotnie przedstawiany podczas spotkań w Ministerstwie Środowiska.

Wskazano na konieczność  egzekwowania i podniesienia kar dla posiadaczy pojazdów, którzy oddają samochód do nielegalnego demontażu. Komisja Europejska zauważa problem złej jakości danych dotyczących pojazdów i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sugerowane jest poprawienie jakości danych sprawozdawczych z każdego kraju członkowskiego. Na sam koniec Prezes Smakulski wskazał, że obecne systemy identyfikacji rodzaju surowców, z których są zbudowane samochody (szczególnie tworzyw sztucznych) nie są zbyt dokładne i wymagają dopracowania.

Stowarzyszenie EKO-AUTO nie posiada informacji czy pozostałe organizacje krajowe również wzięły udział w konsultacjach związanych ze zmianami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2000/53/WE.

Niezmiernie cieszy nas duże zainteresowanie organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Konferencją „Recykling na murawie”. która odbędzie się 29 września na PGE Narodowy.

Wszystkim tym, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o uczestnictwie przypominamy, że jutro tj. 20 września upływa termin zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do zapisów!

Dla uczestników zamieszczamy już mapę obrazującą możliwości dojazdu do PGE Narodowy.

EKO AUTO PGE Narodowy 29.09.2016