Odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska na interpelację w sprawie niekorzystnych zmian prawa dotyczących funkcjonowania stacji demontażu pojazdów

 

mś Na początku czerwca informowaliśmy Państwa o interpelacji skierowanej do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niekorzystnych zmian prawa dotyczących funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.

Ukazała się odpowiedź Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Sławomira Mazurka w sprawie ww. interpelacji. Pełen tekst dokumentu został opublikowany na stronie Kancelarii Sejmu.

W przedmiotowej odpowiedzi na interpelację warto zwrócić uwagę na poruszone zagadnienie finansowania kosztów zagospodarowania odpadów zgodne z art 11a ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Minister Mazurek jednoznacznie wskazał konieczność ponoszenia kosztów i zapewnienie finansowania stacji demontażu pojazdów, aby móc osiągnąć wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

odpowiedź Podsekretarza Stanu

Motociekawy Wrak Race IV Edycja

 

statuetkaKolejna edycja Motociekawy Wrak Race za nami!

Dołączamy się do podziękowań Organizatora.

„Dziękujemy zawodnikom za wspaniałe widowisko jakie zrobiliście na  Motociekawy Wrak Race IV Edycja tak wyrównanej rywalizacji dawno nie widzieliśmy, bardzo wysoki poziom kierowców dał niesamowite wrażenia dla publiczności, efektowne skoki, walka blacha w blachę na każdym odcinku toru, na tej edycji kierowcy pokazali kwintesencję Wrak Race – wszyscy jesteście zwycięzcami!”.

Stowarzyszenie EKO-AUTO, fundator nagrody, szczególne gratulacje składa zdobywcy pucharu za „najbardziej niesamowite auto”.

baner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Konferencja „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”

konferencjamr2016

23 czerwca odbyła się w Warszawie  zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju III Konferencja „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”. W programie Konferencji ujęto szereg interesujących i ważnych tematów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Pan Jakub Smakulski reprezentował jako przedstawiciel branżę demontażu pojazdów w Polsce.

Stowarzyszenie EKO-AUTO po raz kolejny miało okazję skonfrontować swoją wiedzę i doświadczenia z przedstawicielami Ministerstwa, pracownikami instytutów oraz uczelni, a także z innymi podmiotami związanymi z branżą motoryzacyjną.
Takie spotkania służą budowaniu pozytywnego wizerunku branży demontażu w świecie nauki i gospodarki.

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/motoryzacja-w-planie-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/

Prace Komisji Senackich nad ustawą o obniżeniu stawki akcyzy na samochody

22 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisjisenat Ustawodawczej, podczas którego kontynuowano pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Ten głośny od kilku miesięcy w branży motoryzacyjnej projekt zakładał obniżkę stawki akcyzy, którą opodatkowane są samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2.000 cm3 z 18,6 proc. do 4,6 proc. podstawy opodatkowania.

Aktualnie obowiązują dwie stawki: 3,1 proc. wartości pojazdu dla samochodów o pojemności silników do 2 l i 18,6 proc. dla pojazdów o pojemności silników powyżej 2 l. Dotyczy ona samochodów nowych, używanych, a także ciężarowych.

Pod wpływem krytyki ze strony resortu finansów proponowaną w projekcie stawkę zmieniono z 4,6 na 8 proc. Ta propozycja również nie spotkała się z aprobatą, projekt nadal nie jest neutralny dla budżetu.

Pod dyskusję poddaje się odmienną konstrukcję tego podatku (podstawą miałby być poziom emisji CO2, przewiduje się pewien ryczałt dla pojazdów o określonym poziomie emisji czy zwolnienia dla osób starszych).

Zdaniem pomysłodawców obniżka akcyzy ma nie tylko wpłynąć na zwiększenie sprzedaży aut w Polsce i wzrost importu, na czym zyskałby Skarb Państwa, ale przede wszystkim ukrócić proceder omijania wyższej stawki akcyzy w przypadku rejestracji samochodów ciężarowych.

logo-waste-klasterppnt

16 czerwca br. w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się kolejne już spotkanie instytucji zrzeszonych w WASTE-KLASTRZE, organizacji działającej na rzecz sektora odpadowego.
Stowarzyszenie EKO-AUTO jako członek Klastra było również obecne na tym spotkaniu.

Prezes Jakub Smakulski z dużą uwagą wysłuchał wystąpień dotyczących kwestii finansowania rozwoju przedsiębiorstw i pomysłów badawczych oraz zagadnień prawnych związanych z branżą odpadową. Niewątpliwą korzyścią wyniesioną ze spotkania była możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy członkami WASTE-KLASTRA.

Tego typu spotkania pozwalają Stowarzyszeniu EKO-AUTO jeszcze prężniej i skuteczniej działać dla branży demontażu pojazdów w Polsce.

Współpraca z australijskim stowarzyszeniem działającym na rzecz SDP

danland_logoRecykling pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczy gospodarki każdego kraju na świecie.
Stowarzyszenie Eko-Auto aktywnie współdziała z międzynarodowymi stowarzyszeniami, którym przyświecają podobne cele i misja.

Działając na rzecz naszego wspólnego dobra, pozyskaliśmy kolejnego partnera na płaszczyźnie międzynarodowej – Auto Recyclers Association z Australii.
Dzięki wspólnej pracy oraz wymianie informacji i doświadczeń mamy realny wpływ na branżę recyklingu pojazdów, nie tylko w wymiarze krajowym, ale i międzynarodowym.

Konferencja „W kierunku elektromobilności – prezentacja założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce”

 

elektromobilnośćDnia 7 czerwca na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja „W kierunku elektromobilności – prezentacja założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce”, w której uczestniczyli m.in. minister energii oraz wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

Plan rozwoju elektromobilności ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i polskiej reindustrializacji – zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił również, że dzięki planowi Polska ma szansę odpowiedzieć na jedno z kluczowych wyzwań, jakim są wymogi klimatyczne, dekarbonizacyjne UE.

Kryzys w branży – artykuł w czasopiśmie branżowym

Kryzys w branży

O kłopotach stacji demontażu pojazdów słów kilka…

Zachęcamy do lektury artykułu autorstwa Prezesa Stowarzyszenia Eko-Auto Pana  Jakuba Smakulskiego w nowym wydaniu czasopisma Recykling (2/2016).

Jako stowarzyszenie wspierające branżę, konsekwentnie podkreślamy potrzebę wsparcia i pomocy dla SDP ze strony instytucji rządowych.

art 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFAT 2016 Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska – Woda, Ścieki, Odpady, Recycling

W minionych dniach przedstawiciele Stowarzyszenia EKO-AUTO mieli okazję uczestniczyć w Międzynarodowych Targach IFAT 2016 w Monachium, poświęconych technologiom środowiskowym.
Dużo uwagi poświęcono rozwiązaniom dla branży recyklingu pojazdów, którym przyglądaliśmy się z dużą ciekawością. Szczególnie interesujące były pokazy na żywo dot. recyklingu pojazdów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.