Interpelacja nr 3153 do prezesa Rady Ministrów w sprawie niekorzystnych zmian prawa dotyczących funkcjonowania stacji demontażu pojazdów

 

interpelacjaStowarzyszenie EKO-AUTO realizując swoje cele statutowe dokłada wszelkich starań, aby wspierać rynek stacji demontażu pod kątem zmian w obowiązującym prawodawstwie.

Kilka dni temu do Stowarzyszenia została skierowana prośba o wsparcie w sprawie niekorzystnych zmian prawa dotyczących funkcjonowania stacji demontażu pojazdów. Popieramy inicjatywy właścicieli stacji demontażu, które mają zwrócić uwagę przedstawicieli władzy na wady systemu recyklingu pojazdów wycofanych w eksploatacji. Z zaniepokojeniem obserwujemy trendy w legislacji w naszej branży, tym chętniej podjęliśmy się współpracy, działając razem na rzecz wspólnego dobra.

 

image001  Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów w ostatnim czasie nawiązało współpracę z firmą GTV Group z Litwy, która obecnie poszukuje dostawców części  używanych.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem współpracy zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji o GTV Group znajdziecie Państwo także na stronie  http://www.gtvgroup.lt/en/about-us.

Powołanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Z dniem 25-go maja 2016 roku Pani Premier Beata Szydło powołała na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pana Marka Haliniaka. W latach 2006-2008 dr niż. Haliniak sprawował już funkcję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Marek Haliniak jest aBez tytułubsolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego praca magisterska na temat ochrony powietrza została nagrodzona zarówno przez Ministra Ochrony Środowiska, jak i Stowarzyszenie Inżynierów Przemysłu Chemicznego. W latach 1986-1999 pracował w spółkach związanych z produkcją chemiczną, a od roku 2006 oraz zasiadał w radzie nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa zarządu. W 1998 roku został ekspertem ds. służby cywilnej Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W ramach działalności społecznej był wiceprzewodniczącym Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”. W kadencji 2007-2010 należał do Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Przez wiele lat związany zawodowo z Ministerstwem Środowiska.

Międzynarodowa Konferencja Ministerstwa Środowiska „Gospodarka o obiegu zamkniętym szansą na zrównoważony rozwój terenów niezurbanizowanych”

12919721_10153746899822732_516883704902567689_n

W dniach 9-10 maja br. w Tucznie odbyła się międzynarodowa konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Andrzeja Dudy, której celem była wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Organizatorami konferencji byli reprezentujący Ministerstwo Środowiska, prof. Jan Szyszko oraz Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju Jerzy Kwieciński , przy współpracy  Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Polskich Lasów Państwowych.

W trakcie konferencji wizje i osiągnięcia w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym prezentowali zagraniczni goście. Doświadczenia w zakresie możliwości ponownego użycia, odzysku i naprawy produktów przedstawiły także polskie samorządy – m.in. gminy Sokoły, Tuczno i Wieluń.

W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Austrii,  Niemiec oraz władz rządowych Holandii. Jako przedstawiciel branży Stacji Demontażu Pojazdów głos w dyskusji zabrał Prezes Jakub Smakulski. Znacząco podkreślał znaczenie circular economy dla małych i średnich przedsiębiorstw w branży recyklingu w Polsce. Prof. Jan Szyszko w swojej wypowiedzi wielokrotnie zaznaczał, że gospodarka obiegu zamkniętego jest szczególnie ważna dla firm na terenach niezurbanizowanych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to zupełnie nowe podejście opierające się na odejściu od modelu linearnego weź – zużyj – wyrzuć, a przejściu na model cyrkularny. Sektor prywatny już zaczyna opierać swoje plany rozwoju na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, upatrując w tym szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności i zmniejszenie kosztów. Aby można było wdrożyć szerzej ten model, konieczne jest jednak wsparcie administracji publicznej. Podstawą działań powinny być: wymiana dobrych praktyk, inwestycje w sektor innowacji, współpraca między biznesem oraz należyte zbieranie danych.

Na forum Unii Europejskiej trwa dyskusja na temat nowego prawa dot. gospodarki w obiegu zamkniętym. Idea ta zmierza do „zamknięcia obiegu” produktów dzięki zwiększeniu recyklingu, co ma przynieść korzyści środowisku i gospodarce. Przedstawiona przez KE propozycja zakłada m.in. by do 2030 r. 65 proc. odpadów komunalnych podlegało recyklingowi.

Tego rodzaju spotkania mają fundamentalny wpływ na kształtowanie przez nas gospodarki w sposób, który przyczyni się do wyszukiwania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia wspólnej, europejskiej inicjatywy dla poprawy środowiska i zwiększenia efektywności gospodarowania odpadami.