Wesołych Świąt!

indeks

 Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

                                       życzy

                                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Patronat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

giosInformujemy, że Główny Inspektor Ochrony Środowiska objął patronatem honorowym organizowaną przez Stowarzyszenie EKO-AUTO konferencję: „Stacje demontażu pojazdów – jak utrzymać się na rynku po 1.01.2016 r.”.

Przypominamy, że konferencja odbędzie się 30 marca 2016 roku w ramach XVII Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.

Ważne – terminy składania sprawozdań za rok 2015

road-sign-464664_640Przypominamy, że w dniu 15 marca upływa termin złożenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Oprócz rocznego sprawozdania należy również złożyć Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zbiorcze zestawienie składamy do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Stacje Demontażu Pojazdów wprowadzające na rynek produkty oraz produkty w opakowaniach są zobowiązane złożyć sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska

mos logoZ inicjatywy Stowarzyszenia EKO-AUTO w dniu 18 marca 2016 roku odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska. W styczniu tego roku Prezes Stowarzyszenia Jakub Smakulski przedstawił Podsekretarzowi Stanu Sławomirowi Mazurkowi najważniejsze problemy dotyczące branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W odpowiedzi na nasz postulat zaproponowano spotkanie w celu omówienia najważniejszych zagadnień i przedstawieniu bieżących problemów.

Zwracamy się z prośbą do przedstawicieli wszystkich stacji demontażu pojazdów, aby przekazywali propozycje postulatów, które wymagają przedstawienia na planowanym spotkaniu. Propozycje mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

XVII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

ekotech_144x200

W dniach 30-31 marca 2016 roku odbędą się XVII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. Na stoiskach będzie można zobaczyć maszyny do recyklingu oraz porozmawiać o najnowszych technologiach.

Stowarzyszenie EKO-AUTO otrzymało zaproszenie do zorganizowania w ramach Targów konferencji: „Stacje demontażu pojazdów – jak utrzymać się na rynku po 1.01.2016 r.”.

Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji już wkrótce.