Spotkanie branży motoryzacyjnej w Ministerstwie Rozwoju

mrW dniu 27 stycznia 2016 roku Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Rozwoju przez Wiceministra Tadeusza Kościńskiego. Na sali konferencyjnej w Ministerstwie zgromadzili się przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Cieszy nas fakt, że Stowarzyszenie EKO-AUTO, a za razem stacje demontażu pojazdów uznano, jako pełnoprawnych członków branży. Uważamy, że jest to dobry kierunek zmierzający do budowania skutecznych rozwiązań systemowych.

W swoim wystąpieniu Prezes Smakulski zwrócił uwagę na główne problemy branży. Pierwszym z nich jest zagadnienie „szarej strefy” demontażu pojazdów, która swoim zasięgiem w niektórych regionach Polski obejmuje do 80% rynku. Zwrócono również uwagę na fakt zwiększania ilości pojazdów oddawanych do demontażu w przypadku oferowania ostatnim właścicielom zachęt finansowych (wzrost ilości demontowanych pojazdów z liczby 90 tys. rocznie do prawie 500 tys. rocznie). Prezes postulował o wprowadzenie systemu zachęt dla ostatniego posiadacza pojazdu na wzór systemu duńskiego.

Prezes Smakulski przedstawił również dodatkowe postulaty, którymi powinien zająć się międzyresortowy zespół ds. motoryzacji: regulacja rynku części używanych przy równoczesnej eliminacji podmiotów sprzedających produkty z nielegalnego źródła (w tym nielegalnego demontażu), doprecyzowanie definicji pojazdu wycofanego z eksploatacji, edukacji kierowców na kursach prawa jazdy o obowiązkach związanych z legalnym zagospodarowaniem wraku, demonopolizacji rynku demontażu.

Uwaga na umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów

giosGłówny Inspektor Ochrony Środowiska ostrzega przed zawieraniem umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów gdzie stronami umowy nie są stacje demontażu i wprowadzający pojazdy.

Dodatkowo Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje: „Konsekwencją niezapewnienia sieci w danym roku (a będzie to miało miejsce również w przypadku zawarcia umów niespełniających wymagań ww. ustawy) będzie dla wprowadzającego pojazd obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci za dany rok (bez wezwania ze strony GIOŚ) i uiszczenia jej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”