UNIA EUROPEJSKA ZAOSTRZA WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC POJAZDÓW

newspapers-444447_1280Unia Europejska wymaga wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących badań technicznych pojazdów. Polska musi przygotować stosowną ustawę i wprowadzić ją w życie najpóźniej do maja 2018 roku. Według nowych przepisów badanie diagnostyczne będzie droższe, a opłatę będzie trzeba uiścić przed rozpoczęciem badania.

Czytaj dalejUNIA EUROPEJSKA ZAOSTRZA WYMAGANIA TECHNICZNE WOBEC POJAZDÓW

STANOWISKO EKO-AUTO DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MNISITRA ŚRODOWISKA

signature-36968_640Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia EKO-AUTO dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami z dnia 4 sierpnia 2015r.

Czytaj dalejSTANOWISKO EKO-AUTO DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MNISITRA ŚRODOWISKA